กองทุนตราสารหนี้เป็นอย่างไร? และดูว่าน่าลงทุนไหม มีผลตอบแทนคุ้มค่าในช่วงนี้หรือไม่?

รู้จักกองทุนตราสารหนี้ การลงทุน ความเสี่ยงก่อนเลือกลงทุนตราสารหนี้ธนาคารไหนดี 2567

หากจะพูดถึงเรื่องการลงทุน ในปัจจุบันนี้มีหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งสำหรับคนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้น้อย ก็แนะนำว่าควรจะเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ซึ่งก่อนที่มีความคิดว่าอยากจะลงทุนก็ควรจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าผลตอบแทนแบบไหนที่เราจะพึงพอใจ และรับความเสี่ยงได้ หรือต้องการลงทุนในแบบเงินที่ลงทุนไปจะปลอดภัยมากที่สุด

รู้จักกับกองทุนตราสารหนี้ และลงทุนตราสารหนี้ธนาคารไหนดี 2567

กองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนตราสารหนี้คือ

กองทุนตราสารหนี้ คือ ก็คือกองทุนรวมแบบหนึ่ง ที่จะออกโดยแหล่งใดแหล่งหนึ่งซึ่งเราจะแทนแหล่งกองทุนนี้ว่าผู้กู้ ส่วนคนที่นำเงินไปซื้อกองทุนตราสารหนี้นี้มา จะเป็นผู้ให้กู้ โดยจะต้องมีผลตอบแทนเมื่อครบตามสัญญาแล้ว และจะต้องเป็นไปตามที่ระบุอย่างชัดเจนว่าสัญญากี่ปี และมีดอกเบี้ยเท่าไหร่ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ

  1. กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น หมายถึง ตราสารหนี้ที่จะมีอายุน้อยกว่า 1 ปี
  2. กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว ก็จะหมายถึง ตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

เปรียบเทียบกองทุนตราสารหนี้ กับกองทุนรวมตลาดเงิน

หากจะพูดถึงเรื่องผลตอบแทน สำหรับกองทุนตราสารหนี้ นอกจากจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าโดยจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยปรับลงราคากองทุนก็จะสูงขึ้น แต่ตรงข้ามกันหากมีการปรับขึ้นราคากองทุนก็จะปรับลง อย่างไรแล้วก็ยังจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่ากองทุนรวมตลาดเงินแน่นอน แต่ต่างกันที่สภาพคล่องอาจจะมีน้อยกว่า ดูได้จากเมื่อมีการขายตราสารหนี้จะต้องใช้ระยะเวลาโดยประมาณกว่าจะได้รับเงิน 2-3 วัน แต่หากเป็นกองทุนรวมในตลาดเงินจะใช้เวลาเพียง 1 วันเท่านั้นในการรับเงิน

เช็กความเสี่ยงก่อนจะเลือกกองทุนตราสารหนี้ธนาคารไหนดี 2567

  1. อาจจะเกิดจากการผิดนักชำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งมีโอกาสน้อยมาก
  2. ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่ได้กล่าวไปแล้วข้างนอก
  3. มีโอกาสที่จะไถ่ถอนกองทุนตราสารหนี้ได้ก่อนกำหนด
  4. ในช่วงวิกฤตอาจจะทำให้ขาดสภาพคล่องในเรื่องการซื้อขาย
  5. อัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวน ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องมีความเข้าใจ

จะเห็นว่าการลงทุนล้วนจะต้องมีความเสี่ยง ขึ้นอยู่ที่กับว่าผู้ที่ต้องการที่จะลงทุนมีความสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับไหน โดยการเลือกกองทุนตราสารหนี้สำหรับคนที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีความเสี่ยงที่สามารถจะรับได้ และก็มีหลาย ๆ ธนาคารที่จะให้เลือกลงทุนได้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว