วงเงินให้ยืมนาโนสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
อายุผู้กู้
ตั้งแต่ 20-60 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 33% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 50,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
ตั้งแต่ 12-60 เดือน


วงเงินให้ยืมนาโน

ข้อดีและประโยชน์จากวงเงินให้ยืมนาโน Line bk หรือแหล่งสินเชื่ออื่น ๆ กับดอกเบี้ยถูกกฎหมาย 2567

วงเงินให้ยืมนาโนคืออะไร จะเป็นสินเชื่อของผู้ประกอบอาชีพรายย่อย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งการเงินใดจะมีขอบเขตของการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 33% ต่อปี ซึ่งวงเงินที่จะได้โดยส่วนใหญ่จะให้วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งในแต่ละสถาบันการเงินอาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันและอาจจะมีมาตรการช่วยเหลือและดอกเบี้ยพิเศษให้ในช่วงเวลาวิกฤตต่าง ๆ เช่น บริการยืมเงินผ่านแอพกสิกร สินเชื่ออิ่มใจ ที่จะให้ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้นานถึง 6 เดือนแรกหลังจากที่อนุมัติแล้ว

วงเงินให้ยืมนาโน ในแต่ละสถาบันการเงินแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 2567

วงเงินให้ยืมนาโน กับการสมัครออนไลน์ Line bk

สำหรับ line bk ยืมเงินได้จริงไหม ก็ต่างจะรู้อยู่แล้วว่า สินเชื่อ Line bk เป็นธนาคารออนไลน์ที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะให้บริการวงเงินให้ยืมนาโน ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการนำไปประกอบอาชีพ สำหรับรายย่อยหากเป็นคุณสมบัติ และวิธียืมเงิน line bk คือจะให้กลุ่มที่มีรายได้น้อย หรือมีรายได้ไม่แน่นอน สามารถจะสมัครได้เพียงจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกสิกรไทย หรือเปิดบัญชีออนไลน์กับไลน์บีเคแล้ว 

วงเงินให้ยืมนาโน line bk ยืมเงินอนุมัติกี่วัน

สำหรับผู้ที่สงสัยว่า line bk ยืมเงินอนุมัติกี่วัน ปกติการกู้เงินจากธนาคาร หรือจากแอพธนาคารก็จะต้องใช้เวลาโดยประมาณ 1-2 วันทำการ แต่สำหรับการสมัครวงเงินให้ยืมนาโน กับการ กู้เงินไลน์ บีเค จะใช้เวลาในการอนุมัติได้ภายใน 5 นาที แต่ก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งสำคัญมาก ๆ คือจะต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย หรือต้องเลือกเปิดบัญชีออนไลน์ โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 33% ต่อปี และวงเงินที่จะได้ไม่เกิน 50,000 บาท กับระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 12 เดือน

วงเงินให้ยืมนาโน line bk ต่างจากสินเชื่อนาโนบริษัท Non-Bank อย่างไร

ได้กล่าวไปแล้วสำหรับสินเชื่อนาโนจากธนาคารซึ่งจะให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามความเหมาะสม แต่สำหรับสินเชื่อนาโนจากบริษัทจะให้วงเงินตามความจำเป็นตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท และระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 12-48 เดือน และอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 33%-36% ต่อปี โดยคุณสมบัติจะต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ซึ่งจะเห็นแล้วว่าต่างจากวงเงินให้ยืมนาโน ที่สมัครผ่านแอพ และสินเชื่อนาโนที่สมัครผ่านเว็บไซต์ และจะใช้เวลาการพิจารณานานกว่า

ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน หรือจะเป็นการสมัครที่เว็บไซต์ กับการสมัครวงเงินให้ยืมนาโน line bk หรือจะเป็นสินเชื่อนาโนกับ Non-Bank ต่างก็มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขและป้องการไม่ให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยไปกู้เงินนอกระบบ ซึ่งมีสาเหตุมาจากไม่สามารถจะเข้าถึงระบบสินเชื่อหรือวงเงินให้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือที่ไม่ใช่เงินกู้นอกระบบออนไลน์ และมีการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครแอพพรอมิส บริการสินเชื่อที่ทั่วถึง
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้ต่อเดือน
อายุผู้กู้
ไม่กำหนดอายุ
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนดระยะเวลา
อะมานะฮ์ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถล่าสุด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้ต่อเดือน
อายุผู้กู้
ตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ระยะเวลาคืนเงิน
นานสุด 24 เดือน
วงเงินให้ยืมนาโนสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
อายุผู้กู้
ตั้งแต่ 20-60 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 33% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 50,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
ตั้งแต่ 12-60 เดือน