เอเซียเสริมกิจ บริการพักชำระหนี้ปี 64
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้ต่อเดือน
อายุผู้กู้
ตั้งแต่ 20-60 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ระยะเวลาคืนเงิน
นานสุด 24 เดือน


เอเซียเสริมกิจ

บริษัท เอเซียเสริมกิจ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อเพื่อการได้เงินทุนไปเพิ่มสภาพคล่องได้ตามต้องการ 2567

บริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือจะเรียกสั้น ๆ ว่าเอเซียเสริมกิจ ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง สำหรับรถยนต์ทุกประเภท ทั้งรถใหม่ และรถยนต์ที่ใช้แล้ว อีกทั้งยังมีสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งที่ให้กับผู้เช่าซื้อโดยตรง และกับร้านที่จัดจำหน่ายรถยนต์ โดยส่วนมากจะเป็นสินเชื่อในระยะเวลาทั้งแต่ 1-5 ปี โดยลูกค้าหรือผู้เช่าซื้อจะเป็นผู้ที่กำหนดคุณสมบัติของสินค้านั้น ๆ และให้เอเซียเสริมกิจลีสซิ่งเป็นผู้ดูแล

ทำความรู้จักกับเอเซียเสริมกิจ กับสินเชื่อส่วนบุคคลเอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 2567

ประโยชน์ของ สินเชื่อเช่าซื้อเอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคล

 1. เอเซียเสริมกิจเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อต้องการเงินทุนไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการได้เช่นเพื่อการลงทุนในอาชีพ หรือเพื่อใช้หนี้นอกระบบ เป็นต้น
 2. สามารถจะได้รับเงินได้ทันต่อความต้องการ
 3. บริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องจึงมีความปลอดภัยต่ออัตราดอกเบี้ย 
 4. สามารถจะสมัครได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 5. จะเป็นสินเชื่อเช่าซื้อ หรือเพื่อเป็นการเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินลงทุน
 6. จะช่วยเสริมสภาพคล่องของกิจการได้ ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินสด
 7. สามารถเลือกรูปแบบการจ่ายชำระคืนได้ตามความสามารถของลูกค้า 

เอเซียเสริมกิจ กับสินเชื่อส่วนบุคคลเอเซียเสริมกิจเหมาะกับลูกค้าประเภทไหน

สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็นวงเงินอเนกประสงค์ที่ผู้กู้จะสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามที่ต้องการ โดยเอเซียเสริมกิจจะให้บริการกับลูกค้าที่ได้ทำสัญญากับทางบริษัท และมีการผ่อนชำระที่ตรงเวลา เรียกว่าเป็นลูกค้าชั้นดี และที่สำคัญคือสินเชื่อของลูกค้านั้นจะต้องยังไม่หมดไป โดยทางบริษัทจะกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 50,000 บาทและจะเป็นฝ่ายคัดเลือกขึ้นมาเอง โดยจะให้แบ่งเป็น 2 กรณีด้วยกันคือ

 1. สินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไปจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25 ต่อปี
 2. สินเชื่อส่วนบุคคลที่ใช้เล่นทะเบียนรถเป็นหลักประกัน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 24% ต่อปี

เอเซียเสริมกิจ กับสินเชื่อรถยนต์ เพื่อการเช่าซื้อ 

บริษัทเอเซียเสริมกิจ จะให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ หลายประเภท และหลาย ๆ ยี่ห้อด้วย ทั้งที่เป็นรถ ยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งรวมไปถึงรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ หรือเพื่อการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก รวมไปถึงรถแท็กซี่

เอเซียเสริมกิจ กับสินเชื่อแฟคเตอริ่งภายในประเทศ

จะเป็นสินเชื่อของเอเซียเสริมกิจ ในรูปแบบใหม่ที่จะให้กับบมจ. กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลีส (ผู้รับโอนสิทธิ์ซื้อ)ได้มีอำนาจในการรับเงินจากลูกหนี้แทน บริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง โดยจะเป็นผู้จัดการหนี้ที่รับซื้อไป ซึ่งหากจะให้ทำความเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ เป็นการขายหนี้ เพื่อจะให้มีการบริหารบัญชีลูกหนี้ และรวมถึงการจัดเก็บหนี้

โดยสรุปแล้วกลุ่มบริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่งจะมีผลิตภัณต์หลัก ๆ อยู่ 4 ประเภทด้วยกัน โดยหากต้องการจะติดต่อขอสินเชื่อสามารถจะตรวจสอบสาขาที่ให้บริการในจังหวัดนั้น ๆ ได้ที่หน้าเว็บไซต์เอเชียเสริมกิจลิสซิ่งได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่

 1. ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
 2. ธุรกิจสินเชื่อลีสซิ่ง / เช่าซื้อ เครื่องจักรและ ยานพาหนะ เพื่อการพาณิชย์
 3. ธุรกิจแฟคตอริ่ง ทั้งภายในประเทศและแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ 

บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ทั้งบุคคลทั่วไป และผู้จัดจำหน่าย รถยนต์

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ตะวันออกลิสซิ่ง ให้สมัครสินเชื่อรถวันนี้
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้ต่อเดือน
อายุผู้กู้
ตั้งแต่ 20-60 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ระยะเวลาคืนเงิน
นานสุด 24 เดือน
สมัครยืมเงิน line bk ร่วมกับกสิกรล่าสุด
รายได้ต่อเดือน
7,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
อายุผู้กู้
ตั้งแต่ 20-60 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 18-25% ต่อปี
วงเงิน
ตั้งแต่ 1,000-800,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
ตั้งแต่ 12-60 เดือน
citibank ready credit บัตรที่น่าสนใจปีนี้
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
อายุผู้กู้
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 24-25% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 1,000,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
นานสุด 48 เดือน