โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส คืออะไร และดูว่าจํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส ดีไหม และจะจํานองที่ดินกับธนาคารไหนดี มีคำตอบมาให้2567

การนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส  ปัจจุบันจะเป็นการใช้โฉนดที่ดินในการค้ำประกันวงเงิน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วโดยรายละเอียดของสินเชื่อต่าง ๆ ที่ธนาคาร ธกส ออกมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือในกลุ่มที่ต้องการเงินด่วนเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยบางผลิตภัณฑ์จำเป็นจะต้องมีการใช้หลักประกันในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ดังนั้นโดยวัตถุประสงค์การเอาที่ดินเข้าธนาคาร ธกสหรือธนาคารอื่น ๆ ก็ไปในแนวทางเดียวกันคือการต้องการเงินก้อน อยู่ที่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

นำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส กับโครงการสินเชื่อธนาคาร ธกส ต่าง ๆ วงเงินสูง 2567

การนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส กับสินเชื่อ A Cash   

การนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส หรือเรียกว่าการเอาที่ดินเข้าธนาคาร ธกส จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.87ต่อปี ซึ่งจะได้วงเงินในการกู้ได้สูงสุดถึง 50,000 บาท โดยรายละเอียดในการขอกู้สินเชื่อ จะสามารถทำได้ 2แบบ คือ การจำนองอสังหาริมทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน บ้านหรืออาคาร และการจำนองแบบมีผู้ค้ำประกัน โดยจะต้องใช้ผู้ค้ำประกันด้วยกัน 2 คน และจะต้องส่งดอกเบี้ยให้ครบภายใน 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญาในการจำนองที่ดินกับธนาคาร และอาจจะยังผ่อนชำระเงินต้นไม่ครบก็ได้ ซึ่งสินเชื่อ A Cash จะให้มีการพิจารณาต่อสัญญาปีต่อปี

การประเมินที่ดิน ธกส สำหรับการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกสเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์

จะเห็นดังตัวอย่างของสินเชื่อ A Cash ตามรายละเอียดและเงื่อนไขคือวงเงินที่จะได้จะไม่เกิน 50,000 บาท หรือสำหรับสินเชื่อที่ต้องการจะนำไปประกอบอาชีพก็จะได้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท อาจจะประเมินได้มากกว่าก็จะได้แค่ตามเพดานที่ทางธนาคารกำหนดไว้ สรุปได้ว่าการประเมินราคาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส จะมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ตามก็จะได้ไม่เกินนี้ และในส่วนของการจดจำนองที่ดินมีอายุกี่ปี สำหรับธนาคาร ธกส ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละเงื่อนไขของสินเชื่อนั้น ๆ อีก เช่น สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย สินเชื่อ A Cash เป็นต้น  

นอกเหนือจากโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส จะจํานองที่ดินกับธนาคารไหนดี

ซึ่งกรณีนี้จะแตกต่างจากการสมัครขอสินเชื่อที่จะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส แต่เป็นการทำสัญญาจำนองที่ดินโดยเฉพาะกับธนาคารพาณิชย์ที่จะให้วงเงินตามเงื่อนไขที่จะประเมินราคาได้ เช่นหากเป็นดินที่อยู่ท่ามกลางชุมชน มีสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าถึง ก็จะได้ราคาสูง หรือบางรายนำที่ดินเข้าธนาคารเพื่อที่จะสร้างบ้านพัก หรือสร้างโรงงาน สำนักงาน ก็จะต้องมีรายละเอียดและต้องมีเอกสารอ้างอิงหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อที่จะทำการก่อสร้าง 

สรุปได้ว่า การนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส ส่วนมากจะเป็นการใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งหากเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินน้อย ก็อาจจะใช้เป็นบุคคลค้ำประกันจะดีกว่า โดยเฉพาะหากมูลค่าที่ดินนั้นสูงมาก หรือต้องการวงเงินสูง ๆ จะจํานองที่ดินกับธนาคารไหนดี pantip ก็สามารถจะยื่นจำนองกับธนาคารพาณิชย์เอกชนทั่วไป เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น ระยะเวลาการเตรียมเอกสาร และการดำเนินการโดยรวมก็ประมาณ 30 วัน